NCAA ARCHIVE

 

(http://ncaa.gov.in/repository)9433 Hemant              50.00 With Bahadur Khan recorded 17/1/61

                                                Sangeet Parishad Kashi, Varanasi ( SPK ) ex Dr. Sanjay Mehta

                                                                        http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/SPK-28-SP

                                                                       

9434 Manj Khamaj     51.50 With Bahadur Khan recorded 17/1/61

Sangeet Parishad Kashi, Varanasi ( SPK ) ex Dr. Sanjay Mehta
http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/SPK-28-SP
http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/SPK-22-SP

9435 SPK Hemant etc    164.21  Raag Hemant, Madhyam se Gara & Bhairavi with Shamta Prasad 24.01.1970

                                                                        Sangeet Parishad Kashi, Varanasi ( SPK ) ex Dr. Sanjay Mehta

http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/SPK-78-SP

9436 SPK Bhimpalasi 50.35 (+ 58.13 inaudible)                  

                                                Sangeet Parishad Kashi, Varanasi ( SPK ) ex Dr. Sanjay Mehta

http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/SPK-86-SP

Saptak                         46.20+46.19  Saptak Kashiram Hall 09.01.1982 (see main Saptak listing)

                                                                        Raga Purva Kalyan, Raga Maru Bihag Saptak Archives

http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/SA-98-AC

Saptak                         46.23+46.27  Saptak Kashiram Hall 09.01. 1982 (see main Saptak listing)

                                                                        Raga Maru Bihag, Raga Shivaranjani, Raga Suha-Shahana, Raga Bhairavi Saptak Archives

http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/SA-99-AC

 

9442 Dhun Ram-Pilu 15.31    Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal ( IGRMS ) 1974

http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/IGRMS-A_682-AC

 

9443 Rageshree          56.50   Indira Gandhi National Centre for the Arts, Delhi ( IGNCA )

w Pandit Anindo Chattopadhyay (Tabla)

http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/IGNCA-PNS_28-AC

 

9444 Kaushiki             92.14   Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal ( IGRMS )  13.12.1979

http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/IGRMS-A_555-AC and
http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/IGRMS-A_556-AC

 

9445 Unknown           48.04   Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal ( IGRMS )  13.12.1979

http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/IGRMS-A_556-AC

 

9446 Unknown           15.13 poor quality

Indira Gandhi National Centre for the Arts, Delhi ( IGNCA )

Pandit Shamta Prasad (Tabla)

http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/IGNCA-PNS_19-AC

 

9447 Malkauns           20.25 gats

Shri Kashi Sangeet Samaj, Varanasi ( SKSS )

Pandit Kanai Dutta (Tabla) Alla Rakha?

http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/SKSS-X245-AC

 

9448 Jhinjhoti             19.31   Shri Kashi Sangeet Samaj, Varanasi ( SKSS )

Ustad Latif Ahmed Khan (Tabla)

http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/SKSS-X247-AC

 

9449 Shankara            10.20   Shri Kashi Sangeet Samaj, Varanasi ( SKSS )

Ustad Latif Ahmed Khan (Tabla)

http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/SKSS-X247-AC

 

9450 Shuddh Basant, Nat Bhairav and Maru Bihag  87.42

Shri Kashi Sangeet Samaj, Varanasi ( SKSS )

w Pandit Kumar Bose (Tabla) & Pandit Jnan Prakash Ghosh (Tabla)

http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/SKSS-K387-AC

 

9451 Puriya Dhaneshree 80.01

Shri Kashi Sangeet Samaj, Varanasi ( SKSS )

http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/SKSS-K388-AC

 

9452 Sohni, Megh, Jaunpuri 20.00 + 12.07 + 7.59

Shri Kashi Sangeet Samaj, Varanasi ( SKSS )

http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/SKSS-K389-AC

 

9453 Unknown           43.37   Indira Gandhi National Centre for the Arts, Delhi ( IGNCA )

w Pandit Chhotelal Mishra (Tabla)

http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/IGNCA-PNS_60-AC

 

9454 ?                                     25.50 + ? 42.20 + Pilu 16.00 + ? 5.00

Indira Gandhi National Centre for the Arts, Delhi ( IGNCA )

w Pandit Chhotelal Mishra (Tabla)

http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/IGNCA-PNS_37-AC

 

9455 Hemant              4.48     Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal ( IGRMS )

Ustad Allauddin Khan Sangeet Samaroh (1978?)

Bharat Bhavan, Bhopal, Madhya Pradesh.

http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/IGRMS-A_563-AC

 

9456 Bhairavi                         33.09   Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal ( IGRMS )

Ustad Allauddin Khan Sangeet Samaroh 1978

see 9345 w AAK Dhyanesh Khan Kishen Maharaj       Maihar Festival 1978             

Bharat Bhavan, Bhopal, Madhya Pradesh.

http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/IGRMS-A_563-AC

 

9457 Adana and Hem Lalit 47.27 + 36.08 original 1.23.35

Shri Kashi Sangeet Samaj, Varanasi ( SKSS )

http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/SKSS-V227-AC

 

9458 Hem Lalit           19.07   Shri Kashi Sangeet Samaj, Varanasi ( SKSS )

http://ncaa.gov.in/repository/search/displaySearchRecordPreview/SKSS-X248-AC

 

Home